Inteligentne kamery, które słuchają

Inteligentne kamery, które słuchają

25 Lut , 2016,
elstech
, ,
No Comments

Wiele zdarzeń, często niebezpiecznych poprzedzone jest różnego rodzaju odgłosami lub od nich się rozpoczyna. W przypadku incydentów obejmujących np. agresywne zachowanie, strzały z broni palnej lub tłuczenie szkła, kamery z funkcją detekcji dźwięku stanowią bardzo cenny element systemu bezpieczeństwa. Mogą automatycznie powiadamiać o potencjalnych lub rzeczywistych incydentach oraz umożliwiają podejmowanie szybkich działań ograniczających ich skutki.

scale.phpPodstawą rozwiązania jest kamera Axis z oprogramowaniem partnerskim do zaawansowanej analizy audio. Kamera nieprzerwanie „nasłuchuje” zdefiniowanych odgłosów, a z chwilą ich wykrycia wzbudza alarm. Natychmiast przyciąga on uwagę operatorów systemu monitoringu, którzy mogą zareagować oraz podejrzeć obraz z kamer. System można uzupełnić o głośniki, które pozwalają na natychmiastową zdalną komunikację ze sprawcami incydentów w celu zapobiegania ich eskalacji.
Kamery z funkcją analizy audio wzbogacają pasywny system nadzoru o możliwość aktywnego reagowania na incydenty. Umożliwiają szybką i zdalną reakcję w wielu sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda, na przykład:

  • W systemach transportu publicznego, w których kierowcy i pasażerowie mogą być narażeni na obecność osób nietrzeźwych i niestosowne zachowania.
  • Zakłady karne i poprawcze — obecność bardzo przydatnego „wykrywacza kłopotów” w środowisku, w którym osadzeni często umyślnie unikają oczu kamer.
  • Małe sklepy w porach nocnych, gdzie automatyczne alarmy dźwiękowe mogą skrócić czas reakcji na akty agresji i rabunki z bronią w ręku. Nocą, gdy sklep jest zamknięty, rozwiązanie automatycznie wykrywa dźwięk tłuczonego szkła i wysyła stosowny alarm, umożliwiając szybką interwencję w przypadku włamań.

Rozwiązanie nasłuchuje pod kątem określonych cech dźwięków, a nie słów wypowiadanych przez człowieka, dzięki czemu jest niezależne od konkretnego języka i chroni prywatność.